23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก” 23 พฤษภาคม 2565  80  กองส่งเสริมและเผยแพร่ “วันเต่าโลก” NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก”
                    เชื่อว่าหลายคนคงเคยร้องเพลงนี้ “เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา...” เนื้อหาเต็มๆ ของเพลงนี้ไม่ได้มีไว้แค่ร้องเล่นๆ สนุกๆ แต่มันบ่งบอกถึงลักษณะและการดำรงชีพของเต่าได้โดยที่เราไม่ต้องเห็นเต่าจริงๆ แน่นอนว่าตอนนี้มันอาจไม่สำคัญอะไร แต่ในอนาคตก็ไม่แน่เสมอไป
                    เต่าถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก เกือบทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิตของเต่าสามารถช่วยรักษาสมดุลใต้ท้องทะเลได้ ทั้งการกินอาหารที่หลากหลายของเต่าแต่ละชนิด การขับถ่ายของมันที่ช่วยเพิ่มอินทรีย์สารในทะเลให้พืชเติบโตขึ้น รวมทั้งเป็นตัวบ่งบอกความสมบูรณ์และความสะอาดแนวปะการัง และระบบนิเวศชายฝั่งด้วย
                    แต่ทว่า ในปัจจุบันเต่ามีจำนวนลดลงอย่างมาก ถึงแม้มันจะเป็นสัตว์อายุยาวนาน แต่พวกเต่ากลับไม่ได้อยู่จนถึงช่วงอายุของมัน บางครั้งพวกมันตายตั้งแต่เพิ่งฟักออกจากไข่ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น วันที่ 23 พฤษภาคม นี้ มาช่วยกันอนุรักษ์เต่าให้พวกมันได้ใช้ชีวิตจนถึงช่วงอายุของมัน ก่อนที่เราจะเหลือเพียงเพลงเต่า โดยที่ไม่มีเต่าตัวจริงให้ดูอีกต่อไป

แหล่งข้อมูล

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

22 พฤษภาคม 2565  42

22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”