15 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 15 พฤษภาคม 2565  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 15 พฤษภาคม ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม15 พฤษภาคม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
                      ในปัจจุบันสภาพอากาศเมืองไทยเราทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งปัญหาฝุ่นควัน สารพิษในอากาศ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า หากคุณอยู่ในอาคาร คุณอาจใช้เครื่องปรับอากาศช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ทว่า หากคุณอยู่ภายนอกอาคารล่ะ เครื่องปรับอากาศก็มิอาจช่วยอะไรคุณได้
                     สิ่งที่จะช่วยคุณได้อย่างแท้จริงก็คือ “ต้นไม้” อย่างที่เรารู้ดีว่า ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจน แต่ไม่ใช่แค่นั้น ต้นไม้ยังช่วยดูดซับสารพิษต่างๆ ได้ด้วย เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ เบนซิน ฟอร์มัลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอทิลีน และแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมทั้งช่วยดักจับฝุ่นละอองอีกด้วย
                     จนกระทั่ง ต้นไม้ได้รับฉายาว่า เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศมีชีวิต แล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำลายสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ทิ้ง ดังนั้น วันที่ 15 พฤษภาคม นี้ นอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชาแล้ว ยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วย เรามาช่วยกันตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศของเรากันเถอะ
                     (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน https://plant.forest.go.th/login)

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

18 พฤษภาคม 2565  95

ไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกแห่งอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนสัดส่วนพลังงานฟอสซิล