27 เมษายน "วันสมเสร็จโลก" 27 เมษายน 2565  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม27 เมษายน "วันสมเสร็จโลก"

                   “ผสมเสร็จ...เสร็จสรรพในตัวเดียว” นี้คงเป็นนิยามของสมเสร็จ หรือผสมเสร็จ สัตว์ดึกดำบรรพ์หายากที่มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัวของสมเสร็จ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า เจ้าสมเสร็จที่ดูแปลกตานี้กลับสำคัญต่อการฟื้นฟูป่าเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า “นักฟื้นฟูป่า”
                    สมเสร็จฟื้นฟูป่าด้วยการขับถ่าย โดยมันสามารถกินพืช ผลไม้ทั้งเล็กใหญ่ได้หลายร้อยชนิด ทำให้ในมูลของสมเสร็จมีเมล็ดพืชนานาพันธุ์ และยังสามารถออกหากินและถ่ายกองมูลไว้ทั่วผืนป่า ถือเป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดี
                   แต่น่าเสียดายที่สัตว์ดึกดำบรรพ์นี้ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การล่าของมนุษย์ ถิ่นที่อยู่อาศัยลดลง และการตายจากกับดักจับสัตว์อื่น รวมถึงอัตราการสืบพันธุ์ที่ต่ำมาก ดังนั้น วันที่ 27 เมษายน นี้ มาช่วยกันอนุรักษ์ให้นักฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมนี้อยู่คู่ผืนป่าของโลกเราไปนานๆ กันเถอะ

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

28 เมษายน 2565  119

คาดว่าขยะพลาสติกช่วง โควิด-19 ระบาด ประมาณ 25,900 ตัน จะกลายเป็นขยะในมหาสมุทร