รวมข่าวสารน่าสนใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2565  14

ทส.จัดงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติร่วมพันธมิตรตั้งสถาบันวิจัยอนุรักษ์พะยูน

17 สิงหาคม 2565  43

17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ”

16 สิงหาคม 2565  33

Plastic Credit เส้นทางพลาสติกเป็นศูนย์

14 สิงหาคม 2565  24

ทส.ผนึกกำลัง รณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวขยายผลสู่ตลอดทั่วประเทศ

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

22 กรกฎาคม 2565  20

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมิถุนายน 2565

21 กรกฎาคม 2565  28

สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 5

12 กรกฎาคม 2565  39

สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

12 กรกฎาคม 2565  39

สส. เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

04 กรกฎาคม 2565  98

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565  53

สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะครั้งที่ 4

ข่าวรับสมัครงาน

19 สิงหาคม 2565  7 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

09 สิงหาคม 2565  75 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

08 สิงหาคม 2565  689 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

22 กรกฎาคม 2565  101 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

21 กรกฎาคม 2565  880 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

20 กรกฎาคม 2565  149 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ