head_pic
สส. เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 15/07/2562 15:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 47
head_pic
สส. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 15/07/2562 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 28
head_pic
สส. ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 12/07/2562 18:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 15
head_pic
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 12/07/2562 18:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 45
head_pic
สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 109
head_pic
สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/07/2562 04:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 125
head_pic
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบ 1 ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ   วันที่ประกาศ : 08/07/2562 13:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 271
head_pic
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 05/07/2562 09:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 105
head_pic
สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/07/2562 15:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 156
head_pic
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 17:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 67
head_pic
ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ " ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 17:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 50
head_pic
สส.จัดบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 109
head_pic
ทส.ร่วมเปิดตัวโครงการ THE MALL GROUP GO GREEN : Green Everyday ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 121
head_pic
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/06/2562 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 89
head_pic
สส. เตรียมสร้างมหิงสาสายสืบปฐมวัย รุ่น 2 เสริมความพร้อมผู้ดูแล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/06/2562 14:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 154
head_pic
สส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 27/06/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 53
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/06/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 364
head_pic
one page กพร.สส. No.3 (24 มิ.ย. 62) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   วันที่ประกาศ : 24/06/2562 10:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 50
head_pic
สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/06/2562 13:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 245
head_pic
สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/06/2562 16:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 331
head_pic
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 14:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 1132
head_pic
ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติวัดดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 426
head_pic
แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/06/2562 10:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 917
head_pic
สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 250
head_pic
ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 414
head_pic
ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/06/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 1148
head_pic
สส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/06/2562 21:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 134
head_pic
สส.จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 257
head_pic
สส.ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ จัดทำโครงการ “อ่านรักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 122
head_pic
สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 145
head_pic
ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 424
head_pic
เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 29/05/2562 13:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 293
head_pic
สส. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/05/2562 16:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 162
head_pic
สส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/05/2562 14:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 155
head_pic
สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 15/05/2562 16:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 344
head_pic
สส.รับมอบถุงผ้าจาก ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 269
head_pic
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 16:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 142
head_pic
สส. จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 13:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 267
head_pic
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 10:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 4903
head_pic
สส.รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/05/2562 12:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 216
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/05/2562 11:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 184
head_pic
สส.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/05/2562 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 268
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชวนเยาวชน-นักศึกษา ร่วมค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 375
head_pic
ทส. จับมือภาคประชาสังคม ระดมสมองมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 269
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/05/2562 13:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 225
head_pic
สส.มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/04/2562 11:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 184
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริดเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 30/04/2562 11:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 341
head_pic
ทส.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/04/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 285
head_pic
ทส. จัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Protect Our Speciesพร้อมเชิญชวนคนไทย “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/04/2562 21:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 467
head_pic
สส.มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/04/2562 11:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 238
head_pic
ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/04/2562 19:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 338
head_pic
สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 05/04/2562 13:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 217
head_pic
งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/04/2562 21:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 302
head_pic
สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/04/2562 15:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 242
head_pic
พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 29/03/2562 14:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 310
head_pic
ทส.รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,500 ใบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 328
head_pic
ทส.จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 336
head_pic
ทส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 288
head_pic
สส. ร่วมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 25/03/2562 17:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 187
head_pic
สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/03/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 169
head_pic
แบบขอใช้บริการศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและฝึดอลรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/03/2562 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 162
head_pic
ทส. รับมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/03/2562 13:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 218
head_pic
สส. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 18/03/2562 11:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 278
head_pic
ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 18/03/2562 11:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 134
head_pic
ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 13/03/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 379
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 11/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 486
head_pic
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/03/2562 13:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 504
head_pic
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 08/03/2562 17:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 854
head_pic
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เม.ย.62 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 04/03/2562 10:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 556
head_pic
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 311
head_pic
ประกาศรายชื่อเครือข่าย ทสม. และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/02/2562 08:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 1194
head_pic
รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยาการจิตอาสา 904 ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 27/02/2562 20:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 36242
head_pic
เชิญส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 15:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 3149
head_pic
สส.ร่วมเปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/02/2562 17:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 681
head_pic
ทส.เปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/02/2562 12:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 575
head_pic
สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/02/2562 12:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 299
head_pic
ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 402
head_pic
สส.ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC lntegrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 371
head_pic
เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/02/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 365
head_pic
ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 15/02/2562 15:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 343
head_pic
ประชาสัมพันธ์สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ชุด ประชารัฐเดินหน้า สู้ไฟป่าอย่างยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/02/2562 10:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 189
head_pic
สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 309
head_pic
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 3309
head_pic
สส. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 192
head_pic
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 08:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 285
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 15:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
head_pic
ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 15:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 237
head_pic
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 377
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/02/2562 10:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 399
head_pic
ทส. จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/02/2562 18:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 203
head_pic
ทส. จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/01/2562 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 619
head_pic
ทส. รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/01/2562 12:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 281
head_pic
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 388
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 1029
head_pic
ทส. มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อาสา พาคัดแยกให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 13:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 205
head_pic
สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/01/2562 10:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 273
head_pic
สส. ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กรและสารธารณชน (Declaration of intention to administrative organization with honesty toward officers and public) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 17:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 265
head_pic
ทส. จัดประชุมชี้แจงโครงการ Green Officeและโครงการ Green Hotel ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2562 15:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 458
head_pic
ทส.เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 17/01/2562 13:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 307
head_pic
สส. จัดอบรมชี้แจงเกณฑ์การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/01/2562 13:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 585
head_pic
สส.รับมอบสิทธิบัตรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 15/01/2562 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 336
head_pic
ทส. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/01/2562 18:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 253
head_pic
ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/01/2562 14:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 283
head_pic
เอกสารประกอบเวทีเสวนานำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : COP24   วันที่ประกาศ : 10/01/2562 12:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 382
head_pic
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/01/2562 15:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 335
head_pic
การประกวดชุมชนปลอดขยะและการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 1375
head_pic
สส. เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 05:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 244
head_pic
สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 05:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 210
head_pic
สส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/01/2562 09:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 222

ประกาศร่าง TOR จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-21 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1303 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:14 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 25
ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 13-16 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/05/2562 17:20 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก.. Good Day Say No Plastic Bag เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2562 ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:23 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 07:59 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๓ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/04/2562 17:02 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/04/2562 16:42 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 52
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ เพื่อให้แสดงข้อคิดเห็น พิจารณ์ ระหว่างวันที่ 22-27 มี.ค. 2562 ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ e-mail: deqpcener@deqp.mail.go.th. ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 16:55 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ถึง 11 มีนาคม 2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1834 (e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:45 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 41
ประร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ (Reusable) ด้วยวิฑีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6-11 มี.ค. 62 ได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.goth หรือ www.gprocurement.goth หรือ โทร. 0 2278 8400 ต่อ 1705 ในวัน และเวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 15:46 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 65
ประกาศร่าง TOR จััดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1-6 มี.ค. 62 ได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร. 0 2278 8400 ต่อ 1303 ในเวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/03/2562 16:48 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 38
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมส่งการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โืทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1708 .เวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 10:40 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 25
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือข้อคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20-25 ก.พ. 62 หรือทางโทร 0 2278 8400 ต่อ 1708 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 17:23 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 55
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) คร้ั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 62 ทางe-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 022788400 ต่อ 1296 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 09:53 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.. 62 โทร. 022788400 ต่อ 1706 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 08:15 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 48
ประกาศร่าง TOR จ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 28-31 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:26 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 56
ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-24 ม.ค. 62 โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1202 และ 1216 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/01/2562 10:11 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 39
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1202 1216 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/01/2562 18:08 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณืตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 14:52 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 37
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-27888400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 14:05 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 87
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 18:20 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 50
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 17:52 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดบวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,012.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:08 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 17,120 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:06 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาสถานีเก็บอย่างน้ำฝน และสถานีเก็บตัวอย่างสารปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 44,512 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Grease and Oil ครั้งที่3 จำนวน 22 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,416 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 2
ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรักษาระดับแรงดันน้ำดับเลพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:50 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อน้ำประปา ชุดปั๊มสูบน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กถ ๔๕๗๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 18:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 14:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:25 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,523 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:24 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Compressor Air FCU CDU-1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,145 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 476,150 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ SIEMENS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,770 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของแบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 107,280 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดทดสอบเครื่องแยกไขมันด้วยฟองอากาศแบบละเอียดในร้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,915 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/07/2562 11:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิธีลดการเผาและป้องกันไฟป่า ในรูปแบบชุดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการมหิงสาสายสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมออกแบบโครงการมหิงสาสายสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 15:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 15:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO METER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 33,705 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 14:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 15:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮว 3144 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 15:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดินมิถุนายน พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 10:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารอินทรีย์ประเภทสารซักล้างจากตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น และนาฬิกาจับเวลา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,235 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 151,405 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 83,492.10 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,330 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดอากาศแบบใช้น้ำหมุนเวียน (CIRCULATOR PUMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,280 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,009 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 31,030 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮน-7842 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมพื้นที่่แปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 22,690.42 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างดินแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮพ-4044 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,769.70 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 15:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล อุปกรณืโทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์ล้างรถยนต์ และวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/07/2562 14:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 162,032.24 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Digital Thermometer จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 8,517.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-5606 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,450 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 1กฎ 128 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 30 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 129 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/06/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/06/2562 13:43 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,273 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/06/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,035.30 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/06/2562 15:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 9,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/06/2562 15:27 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ (Billing System) ตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/06/2562 16:26 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/06/2562 15:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 89,987 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 76,629.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,050 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 194,526 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี ปี 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คหนังสือรวบรวมผลงาน "นักสืบน้อย ตามรอยมหิงสาสายสืบปี 11" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ การส่งเสริมสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสารคดีสถานการณ์หมอกควัน และมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด NVR Sony จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/06/2562 11:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/06/2562 11:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโปร่งแสงที่จอดรถ ชั้น 1 และซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณเสาระเบียง ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/06/2562 11:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนรถต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/06/2562 15:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/06/2562 13:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และเครื่องตรวจวัดการนำไฟฟ้าของน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 120 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 126,322.06 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จข้างซ่อมเครื่อง Dynamic Gas Calibrator และเครื่องสำรองไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 136,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ คู่มือโรงเรียนลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์และต้นฉบับแผ่นพับ นำเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 09:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 08:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 08:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-5606 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,300 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:25 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนแบบแปลนอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15,022.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/05/2562 16:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4037 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/05/2562 13:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,824 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:43 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Test Gauge และ Barometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,106.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 14:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดสารปรอทในน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,071 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4038 กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:45 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ผ้าไวนิล จำนวน 10 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/05/2562 09:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 15:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับแก้และปรับปรุงระบบเตือนภัยหลังการทดสอบใช้งานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 100,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 15:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 09:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 16:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero waste ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟแฟลช ครุภัณฑ์หมายเลข 6720-005-0004-1/55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/05/2562 14:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน และเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 13:56 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 13:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/05/2562 10:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส2 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/05/2562 09:27 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Gas Fiowmeter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,457.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบห้อง Clean room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 90,950 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 105,930 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบลูกตุ้มน้ำหนัก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,288.56 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Standard Weight จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,592.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเพิ่มเติมช่องสัญญาณระบบเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 253,579.30 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง standard filter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,025 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ Capacitor Bank ซึ่งมากับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 85,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:55 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 14:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉาพะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 14:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 10:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 11:50 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 10:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 09:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/05/2562 15:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/04/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 130 รายการ (9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 14:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 11:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซำ้ได้ Reuseable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/04/2562 11:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ประกาผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 17:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 19:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การได้รับสัมผัสสารมลพิษของชุมชนอันเนื่องมาจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 14:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/03/2562 15:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/03/2562 13:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/03/2562 16:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 14:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 14:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 10:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 10:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 10:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 09:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 13:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าลดหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/02/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 11:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 15:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 11:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 11:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/01/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 18:08 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความตระหนักและความเสื่ยงของชุมชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการกัดเซาะชายฝุ่งและพายุซัดฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/01/2562 15:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการองค์กร โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 17:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตวารสารเครือข่าย ทสม ผู้พิทักษ์ ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 13:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมโดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 14:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริการห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Digital Service โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศเลขที่ 46/2562 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 11:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศเลขที่ 45/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/05/2562 16:25 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานชุมมุนโรงเรียนเครือข่ายลูกเลืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 16:47 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศเลขที่ 42/2562 ประกวดราคาจ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/04/2562 10:59 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 47
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/04/2562 09:37 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 89
ประกาศเลขที่ 41/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 16:09 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 44
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศเลขที่ 40/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสมซ และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 11:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 18:15 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศเลขที่ 39/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ Reusable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 18:32 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 17:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 55
ประกาศเลขที่ 37/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/03/2562 15:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 62
ประกาศเลขที่ 36/2562 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 17:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 37
ประกาศเลขที่ 35/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 14:46 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศเลขที่ 34/2562 ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:56 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 73
ประกาศเลขที่ 33/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:54 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 32/2562 การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสิรมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๒ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ www.deqp.go.th, e-mai.:deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือโทร. 022788400 ต่อ 1296 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/02/2562 17:56 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 60
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 10:41 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 31/2562 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 08.30-16.30 สามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th, e-mail : deqpcenter@deqp..mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/02/2562 15:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ผู้ชื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 18 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. สนใจสามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th., e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/02/2562 16:44 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศเลขที่ 29/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 31/01/2562 18:01 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศเลขที่ 28/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/01/2562 17:42 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบฯ ในวันที่ 31 มค. 62 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/01/2562 09:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 36
ประกาศเลขที่ 26/2562 ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 17:00 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศเลขที่ 25/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศเลขที่ 24/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:16 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศเลขที่ 23/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:11 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 36
ประกาศเลขที่ 22/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:29 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศเลขที่ 21/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศเลขที่ 20/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและสื่อวิทยุออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศเลขที่ 20/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและส่ื่อวิทยุออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:15 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศเลขที่ 19/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:10 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 15
ปรกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 14:02 น. (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ) จำนวนผู้เข้าชม 27
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/07/2562 13:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.62) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 10:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ 3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/04/2562 07:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 08:06 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 10:21 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 10:02 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศร่างประกาศ TOR จ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ม.ค. 2562 โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1202 และ 1216 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/01/2562 09:55 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ตารางราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 16:58 น. (ราคากลาง - งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/01/2562 18:04 น. (ราคากลาง - งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:11 น. (ราคากลาง - การจ้างควบคุมงาน) จำนวนผู้เข้าชม 6
ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินการบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 15:37 น. (ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) จำนวนผู้เข้าชม 20
ตารางราคากลาง จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:11 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:26 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 17:50 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ตารางราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 17:05 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 48
ตารางราคากลาง จ้างจัดทำของรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:43 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 13:50 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ตารางราคากลางจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ็ำได้ (reusable) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 15:56 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 28
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:51 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ตารางราคากลางจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/03/2562 17:01 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 50
ตารางราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 10:47 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 18:15 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ตารางราคากลางจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 17:29 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ตารางราคากลาง จ้างประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 14:26 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
ตารางราคากลางจ้างพํมนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 08:19 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:21 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 94
ตารางราคากลาง จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 14:49 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 14:02 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 18:17 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 17:49 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/07/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 101
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/07/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 105
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/07/2562 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 385
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 01/07/2562 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 235
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 21/06/2562 08:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 552
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/05/2562 13:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 736
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 02/05/2562 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 513
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 02/05/2562 10:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 639
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 802
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 25/01/2562 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 812
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/01/2562 13:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 492
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 04/01/2562 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 282

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   วันที่ประกาศ : 18/07/2562 14:16 น. new จำนวนผู้เข้าชม 20
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 02/07/2562 13:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 40
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 02/07/2562 13:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 27
สส. จัดโครงการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 08:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 113
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 29/05/2562 14:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 110
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   วันที่ประกาศ : 24/05/2562 15:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 85
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   วันที่ประกาศ : 24/05/2562 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 79
สส. โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 09/04/2562 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 172
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 22/03/2562 09:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 170
รายงานของผู้สอบบัชชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 18/03/2562 09:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 181
สส. จัดประชุมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 27/02/2562 09:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 270
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมโหวต LOGO งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี โดยจะจัดงานวันที่ 4 เมษายน 2562 ปิดรับผลโหวตในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 น. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 16:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 258
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 09:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 166
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” เนื่องในวันมาฆบูชา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 20/02/2562 18:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 228
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 211
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/01/2562 09:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 431
สส.คาดการณ์เคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/01/2562 14:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 463
พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 280
เร่งดับไฟป่าดอยจง จ.ลำปาง หวั่นลุกลามทำค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง คาดมีคนจุดไฟเผา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 325
กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 363
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 22 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -23 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 10:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 293
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 253