ข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก >> จำนวนผู้เข้าชม: 471,260

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/05/2560 09:04 น. new จำนวนผู้เข้าชม 19
สส.จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/05/2560 09:02 น. new จำนวนผู้เข้าชม 11
วารสารฟ้าสวยนำ้ใส ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/05/2560 17:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 43
สส.แถลงข่าวการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/05/2560 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 134
สส.จัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 9 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/05/2560 05:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 47
การประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/05/2560 15:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 143
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศในสถานที่ราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/05/2560 11:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 57
ข้อมูลทั้งหมด 598 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 60
ตารางราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2560 11:13 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2560 10:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/04/2560 17:51 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 44
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 11
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/04/2560 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 222
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 7
ERTC ทูเดย์: 30-3-60 ดร.อนงค์ ชานะมูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/03/2560 10:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 59
ERTC ทูเดย์ : 2-3-60 อสส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JICA, Thailand และคณะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/03/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 126
DEQP Research New การแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 14/02/2560 09:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 176
กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 06/02/2560 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 198
ERTC ทูเดย์: 31-1-60 อสส.เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ประเด็นงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2560 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 82
ERTC ทูเดย์ 27-1-60 สส."ทำดีเพื่อพ่อ" อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่จิตอาสา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2560 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 94
ERTC ทูเดย์ : 10-1-60 ผอ. ศวฝ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Root cause analysis and Corrective action ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/01/2560 10:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 96
ERTC ทูเดย์: 9-1-60 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/01/2560 10:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 95
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 10