ข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก >> จำนวนผู้เข้าชม: 261,669

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
สส.เข้าร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/03/2560 13:25 น. new จำนวนผู้เข้าชม 33
คู่มือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/03/2560 15:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 30
สส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour ๒๐๑๗) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/03/2560 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 59
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/03/2560 14:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 39
สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/03/2560 13:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 100
สส.จัดอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Upcycle ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/03/2560 15:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 110
DEQP research news plastic ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 08/03/2560 09:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 49
พิธีมอบรางวัล EIA Monitoring Awards ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๑๕ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/03/2560 18:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 59
สส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ทส. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/03/2560 16:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 87
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/03/2560 19:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/03/2560 09:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 10
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 09/08/2559 16:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 192
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 7
ERTC ทูเดย์ : 2-3-60 อสส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JICA, Thailand และคณะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/03/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 15
DEQP Research New การแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 14/02/2560 09:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 91
กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 06/02/2560 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 128
ERTC ทูเดย์: 31-1-60 อสส.เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ประเด็นงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2560 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 41
ERTC ทูเดย์ 27-1-60 สส."ทำดีเพื่อพ่อ" อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่จิตอาสา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2560 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 50
ERTC ทูเดย์ : 10-1-60 ผอ. ศวฝ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Root cause analysis and Corrective action ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/01/2560 10:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 56
ERTC ทูเดย์: 9-1-60 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/01/2560 10:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 49
ERTC ทูเดย์ : 9-1-60 สส. “ทำดีเพื่อพ่อ” อบรมให้ความรู้เรื่องการคักแยกขยะแก่จิตอาสา จาก ศวฝ.ทีมที่ 3 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/01/2560 10:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 93
แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 06/01/2560 11:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 107
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 10