ขนาดตัวอักษร  -ก ก+
EN | TH
facebook twitter youtube email
วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร "นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน"
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 15/02/2561 11:41 น. ผู้เข้าชม: 228
สส.	ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 13/02/2561 14:45 น. ผู้เข้าชม: 91
สส.	ร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส จัดงาน  KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 12/02/2561 05:55 น. ผู้เข้าชม: 88
ตารางราคกลาง จ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 14/02/2561 18:27 น. ผู้เข้าชม: 16
ประกาศเลขที่ 37/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 13/02/2561 17:00 น. ผู้เข้าชม: 13
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 13/02/2561 11:38 น. ผู้เข้าชม: 27
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 22/01/2561 13:56 น. ผู้เข้าชม: 176
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ประกาศ : 17/11/2560 11:27 น. ผู้เข้าชม: 277
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. ผู้เข้าชม: 186
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น. ผู้เข้าชม: 455
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์ตรวจและแผนงาน
วันที่ประกาศ : 13/02/2561 11:14 น. ผู้เข้าชม: 42
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบปะมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์ตรวจและแผนงาน
วันที่ประกาศ : 13/02/2561 11:12 น. ผู้เข้าชม: 29
งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 21/11/2560 15:33 น. ผู้เข้าชม: 193
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 25/10/2560 14:57 น. ผู้เข้าชม: 292
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 17/10/2560 10:53 น. ผู้เข้าชม: 228
วันประชากรโลก (World Population Day)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. ผู้เข้าชม: 420
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. ผู้เข้าชม: 421
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. ผู้เข้าชม: 492
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. ผู้เข้าชม: 410
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. ผู้เข้าชม: 496
แอพลิเคชั่นกรม
Arsa4Thai
Green4Thai
GreenCard
Green Channel
Smart ENVI
Eco Planet
แผนที่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ท่านมีความพึ่งพอใจอย่างไรกับเวบไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ผู้เยี่ยมชม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง