หน้าหลัก >> Knowledge >> พลังงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,919 สวิตซ์ควบคุมไฟถนนโดยพลังงานสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

คลังความรู้ พลังงาน : สวิตซ์ควบคุมไฟถนนโดยพลังงานสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

สวิตซ์ควบคุมไฟถนนโดยพลังงานสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

image_20111127115924RVcAG7WtslM5Ku4R.jpg

          การประหยัดพลังงาน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไปพิจารณาดำเนินการ โดยขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครณรงค์ให้ประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และอุตสาหกรรม ใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับนายอำนวย ดีพา อาจารย์แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คิดค้นและประดิษฐ์สวิตควบคุมไฟถนนโดยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ มาทดแทนของเดิมชนิด Bimetal เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลักษณะสวิตซ์ควบคุมไฟถนนโดยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Bimetal

          สวิตซ์ ฯ แบบBimetal :เป็นวงจรการมำงานของสวิตซ์แบบเก่า ซึ่งใช้โลหะ 2 ชิ้นเป็นตัวสั่งให้ Contact แบบ NO.(Nomally Open) ทำงาน โดยมีแรงดันไฟ้ากระแสสลับ 3644 โวลท์ เป็นแหล่งจ่าย มี LDR. (Light Dependent Resistor) เป็นตัวควบคุมและทำงานร่วมกับขดลวดความร้อน สั่งให้ Bimetal เกิดการโก่งตัว ไปกดให้หน้าสัมผัสของชุด Contact เปิด - ปิด วงจร ซึ่งมีลักษณะการทำงาน ดังนี้กล่าวคือ 

          เมื่อถึงเวลากลางคืน LDR.ไม่ได้รับแสงตัวมันเองจึงมีค่าความต้านทานสูงมากดังนั้นแรงดันตกคร่อมก็จะมีค่ามากตามไปด้วยส่วนที่ตัว Heater จะมีแรงดันตกคร่อมต่ำความร้อนจึงไม่เกิดขึ้น ทำให้แผ่น Bimetal ไม่โงตัว หน้าสัมผัสของชุด Contact จึงแตะกันตามเดิมหลอดไฟจึงติด

 

ข้อเสียประกอบด้วย

1. มีอายุการใช้งานสั้น ชำรุดง่ายกว่าเพราะใช้ไฟฟ้า 3644 โวลท์ (AC) จ่ายไฟผ่าน Heater ตลอดเวลาในช่วงกลางวัน เพื่อให้แผ่น Bimetal ร้อนแล้วไปดันให้ Contact เพื่อให้ไฟถนนดับ ซึ่งใช้งานไประยะเวลาหนึ่งHeater และหน้า Contact จะชำรุด

2. มีความเที่ยงตรงต่ำต้องอาศัยตัว Heater ไปทำให้แผ่น Bimetal ทำงานนในการเปิด - ปิด Contact เมื่ออุณภูมิรอบข้างเปลี่ยนแปลงมาก และเมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อ Heater และแผ่น Bimetal ทำให้ทำงานคลาดเคลื่อนขาดความเที่ยงตรง ในสภาวะอากาศครึ้มฟ้า ครึ้มฝน หน้าสัสผัสจะเปิด- ปิด บ่อยครั้งทำให้หน้าสัมผัสของ Contact แตะกันเป็นเหตุให้ไฟถนนติดตลอดเวล

3. เมื่อชำรุดไม่สามารถนำมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และนำกลับไปใช้งานใหม่ได้

4. ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (เป็นชุดพร้อมดวงโคมและเฟรมดวงโคม)

5. ตัว LDR.ภายใน Photo Switch ชำรุดได้ง่าย เมื่อนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ ๆ มีเกลือหรือมลภาวะสูลเนื่องจาก LDR.เป็นแบบเปลือย

 

ข้อดีประกอบด้วย

1. มีอายุการใช้งานนาน มีความคงทนสูง เนื่องจากใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ ( DC) เป็นแหล่งจ่ายไฟผ่าน LDR.ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปสั่ง Relay เปิด - ปิด วงจรทำให้มีอายุการใช้งานนานและความคงทนสูง เพราะใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำและคลที่ในขณะทำงานแระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำมากประมาณ 40 มิลลิแอมป์ ส่วนในเวลากลางวันจะมีกระแสไหลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวน้อยมาก

2. มีความเที่ยงตรงสูง เนื่องจาก Relay เปิด - ปิด วงจรได้เที่ยงตรงและรวดเร็วเพราะไม่มี Heater และแผ่น Bimetal จึงไม่มีผลกระทบจากอุณภูมิรอบข้างและสามารถปรับการทำงานได้ตามความเข้มของแสงทำให้ลดช่วงเวลาการเปิดไฟถนนลงได้ประมาณวันละ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

3.เมื่อวงจรชำรุดสามารถตรวจสอบและเปลี่ยอุปกรณ์นำกลับมาใช้งานใหม่ได้

4.สามารถผลิตภายในประเทศได้

5. ตัว LDR. จะอยู่ภายในกรเปาะแก้วจึงไม่ได้รับผลกระทบกรณีนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ ๆ มีไอเกลือหรือมลภาะสูง

          ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้พัฒนาสวิตช์แบบใหม่ให้มีประสิทธฺภาพในการทำงานมากกว่าเดิม โดยร่วมมือกับขวงการทงจังหวัดกำแพงเพชร นำสวิทช์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ ไปใช้ควบคุมร่วมกับตู้ควบคุมไฟฟ้าของทางหลวงซึ่งเป็นแบบวงจร และการพัฒนาล่าสุดได้ออกแบบตู้ควบคุมที่สามารถตั้งระยะเวลาในการปลดวงจรของโคมไฟฟ้าออกจากระบบครึ่งวงจรเมื่อเปิดใช้งานไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว้ โยให้ดวงโคมไฟฟ้าติดและดับแบบดวงเว้นดวง สลับกันในแต่ละวันได้ตามความต้องการ

แหล่งที่มา : วารสารสายใจไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2545