หน้าหลัก >> Knowledge >> น้ำ >> จำนวนผู้เข้าชม: 14,509 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา

คลังความรู้ น้ำ : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา

ความแตกต่างของน้ำบริสุทธิ์กับน้ำสะอาด (น้ำประปา)

 

น้ำบริสุทธิ์ คือน้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนทุกชนิดโดยทั่วไปได้จากขั้นตอนการทำน้ำให้ระเหยแล้วกลั่นตัวกลับเป็นหยดน้ำจึงเรียกกันว่าน้ำกลั่นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทำน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้นอีกหลายวิธีเพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุตสาหกรรมเนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีน้ำบริสุทธิ์จะยิ่งมีความสามารถในการทำละลายได้สูงกว่าน้ำทั่วไปน้ำบริสุทธิ์จึงไม่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภคเพราะจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายและขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย 

 

น้ำสะอาด คือน้ำที่มีสารละลายแร่ธาตุต่างๆอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคดังนั้นการทำน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคหรือน้ำประปาจึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มไว้โดยกำหนดปริมาณสารละลายและแร่ธาตุแต่ละรายการที่ให้มีได้ในน้ำประปาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปาจึงต้องตรวจสอบควบคุมการผลิตน้ำทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มที่กำหนด

 

การใช้เครื่องทดสอบน้ำ

ได้มีผู้นำเครื่อง TDS Meter มาทดสอบกับน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุ ขวด และน้ำบริสุทธิ์ (น้ำกลั่น) เพื่อทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าน้ำประปา ไม่สะอาด ด้วยการนำเครื่องมือดังกล่าวมาจุ่มลงในน้ำประปา น้ำดื่ม บรรจุขวด และน้ำบริสุทธิ์ ผลลัพธ์ปรากฏว่า น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ยังคงใสเหมือนเดิม แต่ทั้งน้ำประปา และน้ำดื่มบรรจุขวดมีสีและ ตะกอนเกิดขึ้น แล้วสรุปผลว่าน้ำประปาไม่สะอาด และไม่เหมาะสม นำมาใช้ดื่ม 

ข้อเท็จจริง เครื่องทดสอบ TDS Meter ที่บริษัทนำมาแสดงประกอบ ด้วยอิเล็กโทรด ทำด้วยแท่งเหล็กและแท่งอลูมิเนียมจุ่มอยู่ในน้ำที่ จะทดสอบ เมื่อต่อเข้ากับกระแสไฟตรง จะเกิดปฏิกิริยา ทางเคมีที่เรียกว่า Electrolysis ทำให้เกิดการละลายของเหล็กเป็นตะกอนแดงในน้ำที่ ยอมให้กระแสไฟฟ้า ผ่านได้ อย่างเช่น น้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด ส่วนน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำกลั่นเป็นน้ำที่เอาเกลือแร่ออกหมดแล้ว กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้ จึงไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการละลายของ เหล็ก ทำให้ไม่มีตะกอนแดง ปรากฏให้เห็น น้ำจึงใสเป็นปกติ ดังนั้น จึงไม่ควรหลงเชื่อกับการทดลองดังกล่าว เพราะผู้ทดลอง มีความประสงค์ให้เกิด ความเข้าใจผิด ว่าน้ำประปาไม่สะอาด ต้องผ่าน การกรองด้วยเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อขายเครื่อง กรองน้ำเท่านั้น

 

สิ่งแปลกปลอมในน้ำประปา

(1) เมื่อพบหนอนแดงในถังน้ำ 
หนอนแดงเกิดจากแมลงบางชนิดวางไข่ในน้ำนิ่งเช่นเดียวกับ ยุง เจริญเติบโตโดยอาศัย สิ่งสกปรกที่อยู่ก้นโอ่งหรือถังพักน้ำ ทำการ แพร่พันธุ์เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการใช้น้ำก้นถัง หนอนแดงจะไหลมาตาม ท่อส่งน้ำ เข้าสู่ระบบท่อต่าง ๆ ภายในบ้านได้ หรืออาจเข้ามาทางเครื่องสูบ น้ำที่สูบจากท่อโดยตรง ในระบบผลิตน้ำของการประปานครหลวงหนอนแดงไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้ เพราะมีระบบการตกตะกอน การกรอง การฆ่า เชื้อโรค และยังไม่สามารถเข้ามาทางท่อที่แตกรั่วได้ เพราะมีแรงดันน้ำ และคลอรีนตลอดเวลา

(2) ตัวร้อยขา (Sand Worm) 
ตัวร้อยขาหรือตัวสงกรานต์ (Sand Worm) เป็นสัตว์ประเภท หนอนมีปล้อง กลุ่มเดียวกับใส้เดือนดินและปลิงน้ำจืด มีขนาดเล็ก ลำตัว กว้างประมาณ 0.25-0.5 ซม. ยาวประมาณ 6-10 ซม. มีปล้องตามความ ยาวของลำตัวมากกว่า 100 ปล้อง ลำตัวมักเป็นสีแดงเนื่องจากผิวตัวที่ บอบบางสามารถมองผ่านเข้าไปเห็นเส้นเลือด ตัวร้อยขาไม่สามารถเข้า มาในระบบท่อประปาได้ แต่หากเข้ามาในระบบเส้นท่อจ่ายน้ำจากการ ซ่อมท่อหรือเหตุอื่นใด ตัวร้อยขาจะไม่สามารถดำรง ชีวิตอยู่ได้ เนื่องจาก คลอรีนและแรงดันภายในเส้นท่อประปา จะทำลายโครงสร้างของลำตัว และผิวที่บางใส ตัวร้อยขาที่เคยเป็นข่าวว่าพบในน้ำประปานั้น โดยข้อเท็จจริง เป็นตัวร้อยขาจากภายนอก ที่เข้าไปอยู่ในก๊อกน้ำ สายยาง อ่างน้ำที่อยู่ใน ที่ชื้นแฉะ น้ำท่วมถึง

(3) ตัวอะมีบา (Amoeba) 
อะมีบาเป็นสัตว์เซลล์เดียวประเภทโปรโตซัว มีลักษณะเฉพาะ คือ การใช้ส่วนของไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) เป็นอวัยวะที่ช่วยในการ เคลื่อนไหว นิยมเรียกว่า ขาเทียม (Pseudopodia) อะมีบาสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ โดยการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง อะมีบาชนิดทำให้เกิดโรคบิด มีตัว คือ Entamoeba Histolyca ปัจจุบันไม่ใช่โรคที่น่ากลัว เพราะอะมีบา ไม่ทนทานต่อสารคลอรีน และความร้อน หากปรุงอาหาร ให้สุกและดื่มแต่ น้ำประปาที่สะอาดก็จะปลอดภัย สำหรับผู้ที่มีแผล ตามผิวหนังหรือมี ภูมิต้านทานต่ำ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี โรคตับ โรคเบาหวาน และผู้ที่ได้รับยา กดภูมิต้านทานโรค ควรเลี่ยงการลงว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดย เฉพาะแหล่งน้ำที่ขังนิ่งไม่ไหลเวียน หรือน้ำขุ่น บุคคลทั่วไป หากว่ายน้ำหรือดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควร ระมัดระวังไม่ให้สำลัก น้ำเข้าโพรงจมูก (ถ้าสำลักน้ำให้รีบสั่งออกทาง จมูกแรง ๆ) กรณีของผู้ที่ใส่เลนส์สัมผัสควรถอดออก ก่อนลงน้ำ หากใส่ ลงว่ายน้ำควรล้างด้วยน้ำยาล้างเลนส์ตามวิธีที่จักษุแพทย์แนะนำให้ สะอาดหลังเล่นน้ำ ทุกครั้ง ผู้ที่มีอาการป่วยน่าสงสัยหลังจากลงเล่นน้ำ ทุกแหล่ง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 

มารู้จักน้ำสูญเสียกันดีกว่า

(1) น้ำสูญเสีย หมายถึง น้ำสะอาดที่สูญเสียไปโดย เปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การชำรุดของอุปกรณ์ประปา เช่น ก๊อกน้ำ การผุกร่อนของท่อจ่ายน้ำที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการรั่วซึม และการแตกร้าวของท่อจ่ายน้ำที่เกิดจาก การทรุดตัวของพื้นดิน อันเนื่องมาจาก สิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสิ้นเปลืองค่าน้ำประปาโดยใช่เหตุทั้งสิ้น

(2) ทำไมต้องลดน้ำสูญเสีย เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด อีกทั้ง จำนวน ประชากรตามเมืองใหญ่ ๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการ ใช้น้ำสูงขึ้น นอกจากนี้ น้ำยังจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ลดการสูญเสียของน้ำที่มิได้ใช้ประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีคุณค่าไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้สืบต่อไปใน อนาคต

 

ทำไมต้องใส่คลอรีนในน้ำประปา

กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค การประปานครหลวง คงเหลือคลอรีนตกค้างไว้ใน ปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (ไม่น้อยกว่า 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คลอรีนเป็นก๊าซ ระเหยเร็ว หากไม่ชอบกลิ่นคลอรีน เพียงรองน้ำ ประปาใส่ภาชนะที่สะอาด ปิดให้ดีอย่าให้สิ่งสกปรกตกลงไปได้ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที คลอรีนก็จะระเหยไปเอง ทำให้น้ำประปาน่าดื่มยิ่งขึ้น หากต้องการนำ ไปต้มเพื่อชงชาหรือกาแฟ ให้อร่อย ก็ควรตั้งทิ้งไว้เช่นเดียวกัน เพื่อมิให้ มีกลิ่นคลอรีน หลงเหลืออยู่

 

 

แหล่งที่มา : สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำประปา
การประปานครหลวง (www.mwa.or.th)