หน้าหลัก >> Knowledge >> ดินและการใช้ที่ดิน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,525 มารู้จัก GEOPROBE กันเถอะ

คลังความรู้ ดินและการใช้ที่ดิน : มารู้จัก GEOPROBE กันเถอะ

มารู้จัก GEOPROBE กันเถอะ

 

          หลายๆ คนคงยังไม่คุ้นกับคำนี้ ปัจจุบันมีงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับดินและมีการขุดเจาะเพื่อนำดินมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของดินซึ่งGeoprobeเป็นอีกทางเลือกและได้เข้ามามีบทบาทในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาคุณสมบัติและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินและเพื่อศึกษาลักษณะของชั้นดิน Geoprobe คือเครื่องมือเก็บตัวอย่างดินแบบต่อเนื่องมีลักษณะเป็นรถตีนตะขาบสามารถขับเคลื่อนไปได้ทุกสภาพพื้นที่โดยไม่ต้องมีรถลากจูงและสามารถเก็บตัวอย่างดินโดยดินไม่เปลี่ยนสภาพเหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หา VOCs ในดิน ตัวอย่างดินที่ได้จะมีลักษณะเป็นแท่งดินอัดแน่นยาวประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นตัวอย่างดินที่สมบูรณ์และสามารถเก็บตัวอย่างได้ที่ความลึกประมาณ 15 เมตร

หลักการทำงานของเครื่อง Geoprobe

          การทำงานของเครื่อง Geoprobe แบ่งเป็น 2 ระบบคือ

          1.ไฮโดรลิค โดยจะใช้แรงกดจากตัวเครื่องกดแท่งเหล็กลงบนพื้นดินในแนวดิ่งซึ่งจะใช้แท่งเหล็กที่มีลักษณะกลวงซึ่งมีหลอดเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งหลอดเก็บตัวอย่างดินจะอยู่ภายในแท่งเหล็กที่มีเกลียวหัวท้ายเพื่อที่จะสามารถต่อกับเหล็กแท่งต่อไป เมื่อแท่งเหล็กถูกกดลงในดินตัวอย่างดินจะเข้ามาในหลอดเก็บตัวอย่างดินจนเต็มท่อ เมื่อได้ตัวอย่างดินเต็มท่อแล้วจะเปลี่ยนหลอดเก็บตัวอย่างดินตัวใหม่พร้อมกับแท่งเหล็กตัวใหม่เพื่อเก็บตัวอย่างดินที่ความลึกถัดไป ซึ่งตัวอย่างดินที่ได้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางธรณีของดินและความลึกของดิน

          2.แบบตอกกระแทก โดยวิธีนี้จะใช้เมื่อการใช้Geoprobe แบบไฮโดรลิคเก็บตัวอย่างดินถึงจุดที่ไม่สามารถลงไปได้อีกเนื่องจากในชั้นดินนั้นมีความแข็งมากจำเป็นต้องใช้การกระแทกเพื่อที่จะสามารถเก็บตัวอย่างดินต่อไปได้

 

ข้อดีของเครื่อง Geoprobe

- สามารถขับเคลื่อนได้

- เก็บตัวอย่างดินได้โดยดินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

- เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย

- สามารถเก็บตัวอย่างดินได้อย่างต่อเนื่องทุกๆ 1 เมตร

- สามารถขุดเจาะได้ทุกสภาพพื้นที่