หน้าหลัก >> Knowledge >> ดินและการใช้ที่ดิน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,381 การขุดเจาะชั้นดินด้วยแรงอัดอากาศ

คลังความรู้ ดินและการใช้ที่ดิน : การขุดเจาะชั้นดินด้วยแรงอัดอากาศ

การขุดเจาะชั้นดินด้วยแรงอัดอากาศ

 

          การขุดเจาะชั้นดินมีหลายวิธี การเลือกวิธีการเจาะบ่อโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ


วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่
1. การเจาะแบบกระแทก
2. การเจาะแบบใช้แรงอัดอากาศ
3. การเจาะแบบหมุน
4. การเจาะแบบใช้น้ำ


          ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการขุดเจาะชั้นดินแบบใช้แรงอัดอากาศซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับการเก็บตัวอย่างชั้นดินอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้เป็นการขุดเจาะแบบแห้งซึ่งจะได้ชั้นดินที่ไม่มีการปนเปื้อนใดๆ จากภายนอกและยังสามารถขุดเจาะดินลงไปและเก็บตัวอย่างดินที่มีความลึกถึง 100 เมตรเลยทีเดียว


          หลักการของมันก็ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไร โดยใช้ลมเป็นตัวเป่าดินให้เป็นรูลงไป แต่ต้องอาศัยเครื่องอัดอากาศเพื่ออัดลมให้สามารถเป่าดินและนำดินขึ้นมาข้างบน และจะต้องมีหัวเจาะที่มีรูไว้สำหรับพ่นลมออกมาและมีแท่นเจาะกับก้านเจาะเอาใว้เป็นฐานและเป็นตัวกดหัวเจาะลงไปในระดับความลึกที่ต้องการ

 

 

สุทธีระ  อรุณจันทร์ 

พีรพงษ์  สุนทรเดชะ