November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday85
mod_vvisit_counterThis week289
mod_vvisit_counterLast week551
mod_vvisit_counterThis month6586
mod_vvisit_counterLast month9630
mod_vvisit_counterAll days246607


 
 
เรื่อง ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:04 น.

 


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ส่วนความร่วมมือและเครือข่ายนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ และประสบการณ์งานวิจัยด้านขยะมูลฝอยและน้ำเสียร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และ/หรืองานวิจัยด้านขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ระหว่างสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการกำหนดทิศทางการวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร. อาทิตย์ นันทขว้าง เป็นวิทยากรกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเรื่อง ลุ่มน้ำวัง กับการบูรณาการด้านงานวิจัย:กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดลำปาง และ ดร. พิมผกา โพธิลังกา เป็นวิทยากรกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง: กรณีศึกษาหมู่บ้านนางแล และมีผู้เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม นักวิจัย/นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน

 


  
  
  
  

   

 

  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 04:40 น.
 
........................................................................................................................................................................................................................................