October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday174
mod_vvisit_counterThis week18
mod_vvisit_counterLast week3210
mod_vvisit_counterThis month7315
mod_vvisit_counterLast month3983
mod_vvisit_counterAll days237706


 
 
ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 10:11 น.

 

วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

          ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ และยุทธศาสตร์พันธกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         1.  ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
         2.  พัฒนาบุคลากร กระบวนการมีส่วนร่วม และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         3.  ให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
         4.  วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          1) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              และมีการปรับพฤติกรรมการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          2) สร้างความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี

 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:55 น.
 
........................................................................................................................................................................................................................................