หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,505 กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มพัฒนาและบริการด้านวิชาการ
นางสมใจ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1140

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสมใจ สิมาฉายา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 3508 simachaya.s@gmail.com
นางสาววันทนีย์ ละลี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 3507 wantanee75@hotmail.com
นายอภิวัฒน์ ภิรมย์รื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 3505 mit379@hotmail.com
นางสาวณิชภัทร ทองเลิศ นักวิชาการเผยแพร่ 3505
นางศศมล นารอด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3506 sasamoln4137@gmail.com
นายปรัชญา มาจิตตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3505