head_pic
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/03/2562 13:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 585
head_pic
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 08/03/2562 17:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 956
head_pic
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เม.ย.62 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 04/03/2562 10:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 630
head_pic
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 480

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส2 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/05/2562 09:27 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 09:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/10/2562 14:14 น. (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ) new จำนวนผู้เข้าชม 14
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/07/2562 13:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30