หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 180 นายเมธวัจน์ รุ่งศิริวรพงศ์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์


ผู้อำนวยการกลุ่ม

5120
รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์