หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,538 กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์


ผู้อำนวยการกลุ่ม

กำลังรอข้อมูล

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
น.ส.รุจยา บุณยทุมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1224 ruchaya2007@gmail.com
น.ส.ชวนพิศ บุญย่อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 5203 chuanpit@deqp.mail.go.th
นายเมธวัจน์ รุ่งศิริวรพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 5120 methawaj@gmail.com
น.ส.จันทิมา สกุลพานิชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 5201 ch_nancy@hotmail.com
น.ส.สุนิรา ทองเกลี้ยง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5205 sunitra_took@yahoo.com
นายวิวรรธน์ คูนาเอก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5202 viwatana2008@hotmail.com
น.ส.ฐิติมา สุจินพรหม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5116 arrew_aiw@hotmail.com
นายสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5116 n.suttisak@hotmail.com
น.ส.ชมพูนุท พรรัตนพิมลชัย นักวิทยาศาสตร์ 5118 chompoonut_deqp@hotmail.com
นายศุภฤกษ์ พุกพัก นักวิทยาศาสตร์ 5115 Suppalerk07@gmail.com
น.ส.นุชจรินทร์ เหลาแหลม นักวิทยาศาสตร์ 5121 lovemum55@hotmail.com
น.ส.เกศวดี เฮ้งเจริญสุข นักวิทยาศาสตร์ 5112 mewjung_pm@hotmail.com
นางดวงจันทร์ แก้วสมเด็จ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 5116
น.ส.ถิรนันต์ แววโกสินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5115 thiranan.jay@gmail.com