หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ >> จำนวนผู้เข้าชม: 247 นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นายอัศมน ลิ่มสกุล


ผู้อำนวยการกลุ่ม

1105
รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์