หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 17,181 ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-5771136-7, 02-5774182-9
โทรสาร 02-5771138, 02-5774189