หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สถาบันไดออกซินแห่งชาติ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,445 กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 0-2577-1136-7 ,
0-2577-4182-9, 0-2577-8400
โทรสาร 0-2577-1138, 0-2577-4155

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1224 , 5122 ruchayapoo@yahoo.com
นางสาวอารีรัตน์ จากสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 5205 areerat0896894061@yahoo.com
นายณพวุฒิ ประวัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวสุนิทรา ทองเกลี้ยง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5121 sunitra_took@yahoo.com