หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สถาบันไดออกซินแห่งชาติ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,022 กลุ่มบริการ

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มบริการวิเคราะห์

นางสาวชวนพิศ บุญย่อย


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 0-2577-1136-7 ,
0-2577-4182-9, 0-2577-8400
โทรสาร 0-2577-1138, 0-2577-4155

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวชวนพิศ บุญย่อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 5203 chuanpit@deqp.mail.go.th
นายเมธวัจน์ รุ่งศิริวรพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 5120 methawaj@gmail.com
นางสาวฐิติมา สุจินพรัหม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5202 , 5115 arrew_aiw@hotmail.com
นายวิวรรธน์ คูนาเอก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5118 viwatana2007@hotmail.com
นายสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5115 n.sattisak@hotmail.com
นางดวงจันทร์ แก้วสมเด็จ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 5115