หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,808 ประวัติรักษาการผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - บุคลากรโครงสร้าง - ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวพรพิมล วราทร
ผู้อำนวยการ