head_pic
สส.มอบอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อสาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 15/10/2562 15:26 น. new จำนวนผู้เข้าชม 5
head_pic
สส.มอบอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อสาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 15/10/2562 15:26 น. new จำนวนผู้เข้าชม 1
head_pic
[VideO] ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งเเวดล้อมในวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:36 น. new จำนวนผู้เข้าชม 17
head_pic
[VideO] ประชาสัมพันธ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:32 น. new จำนวนผู้เข้าชม 19
head_pic
[Video] ประชาสัมพันธ์โครงการโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:21 น. new จำนวนผู้เข้าชม 20
head_pic
[Video] ประชาสัมพันธ์เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 11/10/2562 15:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 68
head_pic
[Video] ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 11/10/2562 14:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 35
head_pic
[Video] ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Restaurant ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 07/10/2562 17:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 30
head_pic
สส.ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 25/09/2562 18:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 571
head_pic
สส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 09/09/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 457
head_pic
ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 16/08/2562 16:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 929
head_pic
คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 155/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 25/04/2562 14:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 206

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.62) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 10:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29

สสร ร่วมจัดนิทรรศการมอบอุปกรณ์สาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนคลองเปรมประชากร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 13/10/2562 21:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 3