หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,080

ขอเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G - Upcycle
วันที่ประกาศ : 01/03/2017 11:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 138


ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประเมินผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เพื่อรับตราสัญลักษณ์ G – Upcycle เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในปี 2559 ได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycle Carbon Footprint เพื่อส่งเสริมตลาดสีเขียว มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Upcycle) รวมทั้งเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เพื่อรับตราสัญลักษณ์ G – Upcycle ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เข้าร่วมอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว  โดยสมัครเข้าร่วมอบรมและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.deqp.go.th/service-portal/training-system/course-detail/?id=392

รับจำนวนจำกัดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
ขอเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G - Upcycle ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 01/03/2560 11:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 138
เอกสารประกอบการรับสมัคร เกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 18/01/2560 11:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 275
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวด green national Park) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 20/10/2559 11:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 211
แบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 12/10/2559 11:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 183
รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 12/10/2559 11:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 187
เจ้าหน้าที่ สสร. สส. ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 07/10/2559 09:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 237
คู่มือและระบบรับรองและฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ UPCYCLE Carbon Footprint ฉบับปรับปรุง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 27/09/2559 13:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 192
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
ประกาศรับสมัครงาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 31/03/2559 10:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 18
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
เอกสารประกอบการอบรมสำนักงานสีเขียว 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 20/02/2560 13:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 48
กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 06/02/2560 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 156
รายการสารคดีชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน ตอนที่ 1 วิถีพังโคนไปไหนก็สะอาด เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 05/01/2559 10:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 425
รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 27/10/2558 15:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 594
ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 21/08/2558 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 1628
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โค้งสุดท้าย...สำนักงานสีเขียว ปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 19/08/2558 14:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 550
DID YOU KNOW? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 14/08/2558 19:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 610
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 683
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1