หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> ฝ่ายบริหารทั่วไป >> จำนวนผู้เข้าชม: 162 นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรสวรรค์ ภู่มณี 


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-2788400
โทรสาร  02-2985606

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์