หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,152 กลุ่มช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มช่วยอำนวยการ

นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 02-298-5618
โทรสาร 02-298-5619

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ chuanpluem@deqp.mail.go.th
นางณัฐวรรณ ชมอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1804 nutthawan_c@deqp.mail.go.th
นางสาววงษ์เดือน พงษ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1408 wongduan_p@deqp.mail.go.th
นางสาวณัฐชนก ช่วยชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1407 nutchanok@deqp.mail.go.th
นายรชฏ จันทร์ศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1920 rachata@deqp.mail.go.th
นางสาวกษมา หลุยลาภประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1803 kasma_l@deqp.mail.go.th
นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1409
นายเทอดศักดิ์ ศรีดาวเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายบุญมี รุ่งรักสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการ -
นายวิชิตร บุญชิตสิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย -
นางสาวศิริลักษณ์ ปาสาจะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1406
นางสาวจิราวรรณ อันพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1408
นางสาววรลัญช์ คำเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1920
นางสาวรุตศิมา ธำรงวินิจฉัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1920
นางสาวรุ่งฤดี ชาติศิริสุข เจ้าพนักงานธุรการ 1406
นางสาวอริสา ว่องไว เจ้าพนักงานบริการทั่วไป 1920