head_pic
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/09/2562 15:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 209
head_pic
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/06/2562 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 189
head_pic
เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 29/05/2562 13:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 387
head_pic
เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/02/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 476
head_pic
ประชาสัมพันธ์สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ชุด ประชารัฐเดินหน้า สู้ไฟป่าอย่างยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/02/2562 10:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 284
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 1209

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมโหวต LOGO งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี โดยจะจัดงานวันที่ 4 เมษายน 2562 ปิดรับผลโหวตในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 น. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 16:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 333
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/01/2562 09:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 699
สส.คาดการณ์เคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/01/2562 14:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 693
พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 437
เร่งดับไฟป่าดอยจง จ.ลำปาง หวั่นลุกลามทำค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง คาดมีคนจุดไฟเผา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 519
กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 567