หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,510 กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

นางสาวระเบียบ ภูผา


ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวระเบียบ ภูผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ rabiab@deqp.mail.go.th
นายบุญสม สุวรรณสุข นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1294 boonsom@deqp.mail.go.th
นายวรกร แต้นำชัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1298 vorragorn_t@deqp.mail.go.th
นายสุทิน คุ้มนุ่น นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1295
นายทิวากร วงศ์วาณิชกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นายสัญญา จงจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1237 sanya_c@deqp.mail.go.th
นางสาวศิริวรรณ ศิริเนตร นักวิชาการเผยแพร่ 1237 siriwan@deqp.mail.go.th
นายเอกวัฒน์ พัดวี นักวิชาการเผยแพร่ 1237 arkwat.pw@deqp.mail.go.th
นายอาณัติ แก้วเพ็ชร นักวิชาการเผยแพร่ 1293 anat_k@deqp.mail.go.th
นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย นักวิชาการเผยแพร่ 1296
นายอานนท์ นพปิยะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1293
นายฐิติพงศ์ แสงรักษ์ นักวิชาการเผยแพร่ 1293 thitpong_s@deqp.mail.go.th
นางสาวสุนิสา ภิรมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1293
นางสาวเพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1296
นางสาวกมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1293
นางสาวดอกอ้อ เทียมไธสง เจ้าพนักงานธุรการ 1293
นางสาวธันวา สิงห์ครุ นักวิชาการเผยแพร่
นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร นักวิชาการเผยแพร่ 1293 tipsukon_c@deqp.mail.go.th
นายวนัสสันต์ เต็มพร้อม นักวิชาการเผยแพร่ 1293