หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,051 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2298-5645
อีเมล์ plandeqp@hotmail.com

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวหฤทัย ปภุสสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 1816 chata8@gmail.com, haruthai@deqp.mail.go.th
นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1816 numtao@hotmail.com
นายอมฤต บุญวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1812 amaritpee@hotmail.com
นางสาวพิไลวรรณ ธนาประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1812 noina_1981@hotmail.com
นางสาวกนกวรรณ ห่อผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1812 noy_2009_9@hotmail.com
นายธนานนท์ ไอยะไกรษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี ศรีสรวย เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ3 ratchanee@deqp.mail.go.th
นางสาวปาริฉัตร ฑีฆายุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน