หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 552 เรื่องร้องเรียนทางด้านจริยธรรม และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - เรื่องร้องเรียนทางด้านจริยธรรม และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน