หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 735 นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์

ทำเนียบ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549)