หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 512 นายสันทัด สมชีวิตา

ทำเนียบ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายสันทัด สมชีวิตา
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 2 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2535)