หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 354 นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์

นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544)
(ดำรงตำแหน่ง 10 ม.ค. 2548 – 15 มิ.ย. 2548)