หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 702 นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์

อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2557 - 1 ตุลาคม 2559)