TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย กองส่งเสริมและเผยแพร่   
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น.

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการพัสดุ วินัยและจริยธรรมของกรรมการพัสดุ” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการพัสดุ การปฏิบัติตนเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการพัสดุ วินัยและจริยธรรมของกรรมการพัสดุ วินัยและจริยธรรมการเงินการคลังภาครัฐ รวมถึงการปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีคุณธรรมและจริยธรรม


          ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะมีการอบรมจำนวน ๓ ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ และสำหรับการอบรมในครั้งที่ ๒ จะเป็นการอบรมในหัวข้อ “ระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ” และครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “จริยธรรมและคุณธรรมกับการทำงานให้มีความสุข”

 
 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE