TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๙ ก.ค ๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ส่วนสื่อสารสิ่งแวดล้อม   
วันเสาร์ที่ 09 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:23 น.
          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวุฒิชัย ตางาม ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดฯ และนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗          โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เมื่อครั้งเสด็จตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่วิกฤติน้ำท่วม ๖ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยในครั้งนั้น ได้มีนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ฯ ทรงชื่นชมและมีพระดำริว่าควรดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ฯ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการวัสดุเหลือใช้และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ฯ ยังได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด

          สำหรับการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๔ นี้ แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
          ๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
          ๒.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ สามารถส่งผลงานได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
          ๓.ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ สามารถส่งผลงานได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

          โดยผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ พร้อมด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

          ซึ่งการประกวดฯ ในปี ๒๕๕๔ ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมส่งผลงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ และจะสิ้นสุดการส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถ Download รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ www.bangkok.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๓๒

          โดยผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๓๒ สำหรับผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ๗๕ จังหวัด สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในแต่ละจังหวัด หรือที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทั้ง ๑๖ ภาค ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• รายละเอียดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔
- แผนพับโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
- โปสเตอร์โครงการ
• ใบสมัคร
- นักเรียน นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 04:53 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE