TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
มูลนิธิเซฟเดอะชิลเดร์น (ประเทศไทย) : SAVE THE CHILDREN PDF พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:30 น.
ชื่อองค์กร :  มูลนิธิเซฟเดอะชิลเดร์น (ประเทศไทย) / SAVE THE CHILDREN
ประธานมูลนิธิ :  นายเจมส์ ฮอบคิ้นส์
เลขาธิการ :  
โทรศัพท์ :  โทรสาร :  0-5622-6213
homepage :  
E-mail :  
วันที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ :  01 พ.ย. 2538
ที่อยู่ :  124-126 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
วัตถุประสงค์ :  เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันสิทธิเด็กยากจนในชุมชน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อสาย
เผ่าพันธุ์และศาสนาทั้งยังมุ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปอีกทางหนึ่ง

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม :  จัดค่ายครูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ครูและนักเรียน จัดค่ายเด็กรักป่า ทัศนะศึกษา
ดูงานการจัดการป่าชุมชนและการจัดการพื้นที่ต้นน้ำแก่ชาวบ้าน รณรงค์ให้ชาวบ้านมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อป่าไม้และสัตว์
รณรงค์ให้มีการป้องกันไฟป่า สนับสนุนให้มีแหล่งน้ำในโรงเรียน ทำการเกษตรในโครงการอาหารกลางวันและมีระบบประปา
ใช้อุปโภคบริโภค ปลูกป่าเสริมในบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ยืนต้นสำหรับเป็นไม้ใช้สอยในครอบครัว
การดำเนินกิจกรรมการดูแลป่าชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู ภูเขาหลวงในเขต อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
ในโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอลาดยาว กิ่งอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE