TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ : Y.M.C.A. OF BANGKOK PDF พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:30 น.
ชื่อองค์กร :  สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ / Y.M.C.A. OF BANGKOK
ประธานมูลนิธิ :  นายปรีชา ผลประเสริฐ
เลขาธิการ :  ดร.สิงโต จ่างตระกูล
โทรศัพท์ : (662) 0-2674-3101-2 โทรสาร :  (662) 0-2674-3104
homepage :  www.ymcabangkok.com
E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
วันที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ :  04 ก.พ. 2536
ที่อยู่ :  64 อาคารจักรวาล ชั้น 2 แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
วัตถุประสงค์ :  

1.สนับสนุนให้บุคคลเกิดศรัทธาที่จะดำรงชีวิตประจำวันของตนบนพื้นฐานแห่งพระธรรมคำสอนของพระเยซูคริสต์ 2. สนับสนุนให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าอันเท่าเทียมกันของบุคคลทั่วกันหมด สำนึกว่าตนจะต้องให้ ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น และ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเชื้อชาติระหว่างนานาชาติและระหว่างกลุ่มชนทั้งมวล
3. สนับสนุนให้บุคคลเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือในตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดความนิยมและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตนและในคุณค่าของบุคคลอื่น ๆ ด้วย
4. ให้โอกาสในการที่บุคคลจะได้พัฒนาสมรรถวิสัย และความสามารถที่จะเป็นผู้นำ ทั้งนี้โดยการปฏิบัติและสาธิตในทักษะแห่งการเป็นผู้นำของตนตามแผนงานและโครงการของสมาคม
5. ให้การฝึกอบรมแก่บุคคล โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศไทยให้รู้จักมีความรับผิดชอบทั้งในหลักการ และในทางปฏิบัติในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นพลเมืองของประเทศไทย
6. ส่งเสริมให้มีแผนงานที่มีเป้าหมาย เพื่อทำนุบำรุงสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งในทางร่างกาย จิตใจและ สติปัญญา
7. พัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในอาชีพการงาน ตามวุฒิและสมรรถภาพของแต่ละคน ซึ่งเป็น สิ่งจำเป็นแต่ภาวะอันจะยังประโยชน์ให้แก่สังคมที่ตนมีส่วนอยู่
8. ร่วมมือกับสถาบันองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในด้านสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมความศรัทธาในศาสนาและในด้านการส่งเสริมการศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและไม่ขัดต่อธรรมนูญของสมาคมนี้
9. สมาคมนี้จะร่วมกับ World Alince of YMCA เพื่อให้คงไว้ซึ่งสัมพันธ์ทางด้านทรัพยากรและ ประสบการณ์ขององค์การ YMCA อื่น ๆ ทั่วโลก


บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม :  

สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เล็งเห็นประโยชน์ของการมีสุขภาพดีส่งเสริมด้านศาสนาและการศึกษาควบคู่กันไปให้การฝึกอบรมแก่บุคคล โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศไทยให้รู้จักมีความรับผิดชอบทั้งในหลักการ และในทางปฏิบัติในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นพลเมืองของประเทศไทย สนับสนุนให้บุคคลเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือในตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดความนิยมและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตนและในคุณค่าของบุคคลอื่น ๆ ด้วย ให้ความ ร่วมมือกับสถาบันองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในด้านสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมความศรัทธาในศาสนาและในด้านการส่งเสริมการศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและไม่ขัดต่อธรรมนูญของสมาคมนี้

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE