TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
มูลนิธิมายาโคตมี : MAYA GOTAMI FOUNDATION PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:30 น.
ชื่อองค์กร :  มูลนิธิมายาโคตมี / MAYA GOTAMI FOUNDATION
ประธานมูลนิธิ :  พลโทหญิงภัทราวรรณ ตระกูลทอง
เลขาธิการ :  นางสาวกิ่งแก้ว วิลัยวัลย์
โทรศัพท์ : 0-2676-3453 โทรสาร :  0-2286-8690
homepage :  
E-mail :  
วันที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ :  07 ก.พ. 2545
ที่อยู่ :  378 อาคารสงเคราะห์ ซอย 20 ก. ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วัตถุประสงค์ :  1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กที่ยากจน
2. ส่งเสริมพัฒนาทัศนคติ สิ่งแวดล้อมที่ดีงามและจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
5. ร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในประเทศที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม :  

ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปลูกป่าในพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุนันทวนาราม ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ป่าภายในพื้นที่วัด และพื้นที่ป่าเขารอบ ๆ วัดป่าสุนันทวนาราม ซึ่งได้จัดทำกิจกรรมปลูกป่าเป็นประจำทุกปี

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE