TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
แนวพระราชดำรินำขยะผลิตไฟฟ้า PDF Print E-mail
( 1 Vote )
Written by Administrator   
Wednesday, 01 September 2010 00:00
There are no translations available.

ประสบผลสำเร็จครั้งแรกในโลก
   
จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538 เกี่ยวกับการกำจัดขยะแบบครบวงจร ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาไม่หยุดยั้งจนได้องค์ความรู้มากมาย หนึ่งในนั้นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของ ม.เกษตรศาสตร์ และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ และยังสามารถนำดินมาหมุนเวียนในการฝังกลบขยะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่เปลืองทรัพยากรที่ดิน ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในงาน  “การจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวพระ ราชดำริ” เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน ที่ห้องแซฟไฟร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   
นายอำพล เสนาณรงค์ กล่าวว่า เมื่อปี 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติและทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงาน  ต่าง ๆ เมื่อทรงพระดำเนินถึงนิทรรศการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการผลิตแก๊สจากขยะ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในส่วนการใช้ประโยชน์จากแก๊ส ตลอดจนการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในพื้นที่ฝังกลบ และพระราชประสงค์ให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและจริงจัง ในการนี้ได้พระราชทานเงิน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่คณะทำงาน เพื่อดำเนินการในรูปแบบของ “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ”
   
“โครงการนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศมีอุปสรรคมากมาย คณะทำงานนักวิชาการได้ศึกษาหาความรู้และดูงานในต่างประเทศ และดำเนินงาน เรื่อยมาตลอดเวลา 15 ปี ประสบปัญหามากมายทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารจัดการ อาทิ แก๊สเป็นพิษ น้ำปนเปื้อน ฯลฯ กระทั่งปี 2552 จึงประสบความสำเร็จ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 480,080 ยูนิต โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการตลอดเวลา ด้วยแนวพระราชดำริเสมือนเป็นไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดประกายการพัฒนานี้ ทำให้มีการนำที่ดินมาหมุนเวียนเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะ ทำให้เรามีพื้นที่กำจัดขยะต่อเนื่องถาวร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลก จึงเป็นครั้งแรกของโลก แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ” นายอำพลกล่าว
   
ด้านประธานที่ปรึกษา บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด นายไชย ยศ สะสมทรัพย์ ผู้สนับสนุนพื้นที่การศึกษา กล่าวว่า เพราะความสุขคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ชีวิตอยู่กับขยะทุกวัน อยู่กับสิ่งที่ทุกคนรังเกียจ ถ้าปราศจาก ความพึงพอใจความภูมิใจสุขใจ ทำไม่ได้ เครื่องจักรที่มีมาตรฐาน แค่ไหนจากภายนอก แต่ถ้าใจอ่อนแอก็ไม่มีทางสำเร็จ เมื่อ ตนมีโอกาสทำให้สิ่งไร้ค่าอย่าง “ขยะ” ให้มีคุณค่าขึ้นมา และต่อยอดจนกลายเป็นไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต อีกทั้งได้เดินตามรอยพระราชดำริในการจัดการขยะแบบครบวงจร ทำให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์มากมายในทุก ๆ ด้าน
   
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชดำรัส “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” โดยเปิดโอกาสให้ชาวกำแพงแสนซึ่งเป็นพื้นที่ก่อตั้งบ่อฝังกลบขยะ และชาว   บ้านทุกตำบลพร้อมผู้นำท้องถิ่นหมุนเวียนมา เดินรอบบ่อฝังกลบในช่วงเช้าตรู่ผ่านกิจกรรม     “เสาร์สุขภาพ” ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติร่วมกัน ทำให้ชาวบ้านเข้าใจกระบวนการทำงาน เข้าถึงด้วยการได้เห็นและสัมผัส และเกิดการพัฒนาในพื้นที่และได้ประโยชน์ร่วมกัน

แหล่งที่มา : www.dailynews.co.th
 
 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE