TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
เผยผลสำรวจระบบนิเวศชุมชนรอบคลองนาทับ ช่วย ศก.ชุมชนดีขึ้น-แนะ กฟผ.จัดการทั้งลุ่มน้ำ PDF Print E-mail
( 0 Votes )
Written by Administrator   
Thursday, 19 January 2006 00:00
There are no translations available.

นักวิชาการแนะ บมจ.กฟผ. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำของชุมชนรอบคลองนาทับ ในลักษณะการบริหารจัดการทั้งลุ่มน้ำ ลดปัญหาข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในคลองนาทับ หลังผลศึกษาเบื้องต้นระบุชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ

สงขลา/ นายศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาข้อมูลคลองนาทับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เปิดเผยหลังดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบนิเวศและสภาวะทรัพยากรประมง บริเวณคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนของ บมจ.กฟผ. กว่า 7 เดือนที่ผ่านมา ว่า โดยภาพรวมคลองนาทับมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลา กุ้ง หอย และปูสูงมากอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย มีสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 210 ชนิด แม้ว่าปลาส่วนใหญ่ที่พบโดดเด่นชุกชุมและแพร่กระจายมากที่สุด เป็นพวกปลาแป้น ปลาขี้จีน ปลาข้างเงิน ปลากระทุงเข็ม ปลากะตัก ปลากด

ซึ่งพบได้ในอัตราที่สูงมากและมีมูลค่าต่ำก็ตาม แต่ยังคงความสำคัญเชิงผลผลิตเบื้องต้นและสายใยอาหารที่ควบคุมเสถียรภาพความสมดุลของความสัมพันธ์ของวัฏจักร วงจรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของคลองนาทับ และความเค็มของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการกำหนดระบบนิเวศและภาวะการณ์ดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในคลองนาทับ โดยเฉพาะปริมาณความชุกชุม การกระจายชนิดพันธุ์และขนาดของสัตว์น้ำประเภทต่างๆ แพลงตอนและสัตว์หน้าดิน แต่จากการศึกษาถึงระยะห่างของตำแหน่งที่ตั้งโครงการฯ นั้นพบว่า อยู่ห่างจากพื้นที่แหล่งผสมพันธุ์วางไข่ แหล่งอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน ในช่วงตอนกลางคลอง ประมาณ 9 กิโลเมตร อีกทั้งมีแนวกันชนยาวกว่า 5 กิโลเมตร ตามแนวลำคลอง ทำให้มั่นใจว่าการเกิดผลกระทบมีน้อยมาก

ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่ป่าไม้ป่าพรุและป่าชายคลองดั้งเดิม เพื่อการเกษตร การถมที่ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ ถนนและกิจการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การทำนากุ้งและการปล่อยน้ำทิ้งลงคลอง การวางกระชังเลี้ยงปลาหรือเครื่องมือประมงประจำที่อย่างหนาแน่น กีดขวางการเดินน้ำ ขยะและของเสียจากชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีการชะล้างพังทลายและตกตะกอนทับถมของตะกอน ดินลูกรัง สารแขวนลอยและสารอินทรีย์วัตถุในคลองสูงมาก ทำให้คลองตื้นเขิน สะสมเมือกตลอดจนธาตุอาหารของพืชน้ำแพลงตอนบริเวณพื้นท้องคลองนาทับและกระจายตลอดลำคลอง ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา ปู และหอยอื่นๆ ที่เจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ดำรงชีวิตอย่างเป็นวัฏจักรอยู่ในคลองนาทับ

ด้านวิถีชีวิตชุมชนที่เคยอาศัยทรัพยากรสัตว์น้ำในลำคลองหรือชายฝั่งทะเล ที่เป็นผลกระทบจากการเกิดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลามีน้อย โดยในช่วง 2-3 ปีแรก อาจก่อให้เกิดน้ำขุ่นจากการชะล้างหน้าดิน จากการถมที่ ซึ่งจะลดลงโดยธรรมชาติหลังจากพื้นที่ที่ถมแล้วเกิดการอยู่ตัว ส่วนการเปลี่ยนทางกายภาพชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นชัดเจนในพื้นที่ติดถนนเอเชีย (หมายเลข 43) บริเวณถนนทางเข้าโครงการฯ เพราะมีการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจรองรับการจ้างงาน

สำหรับการจัดการบริหารจัดการน้ำในชุมชนรอบคลองนาทับนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาข้อมูลคลองนาทับ กล่าวว่า จากความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติรอบคลองนาทับ ส่งผลให้ชาวประมงหรือผู้ใช้ประโยชน์ในคลองนาทับทำให้เกิดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชนต้นน้ำ ชุมชนปากคลองและกลุ่มอาชีพขึ้น พร้อมเสนอว่า เพื่อเป็นการเตรียมประชาสังคมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ทราบแหล่งที่มาที่ไปสะสม ผลกระทบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในคลองนาทับระหว่างชุมชนต้นน้ำ ชุมชนปากคลอง และกลุ่มอาชีพ บมจ.กฟผ. จำเป็นต้องทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการในลักษณะการบริหารจัดการทั้งลุ่มน้ำ คือถ่ายทอดความรู้แก่ประชาสังคม ในลุ่มน้ำคลองนาทับทั้งหมด

โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทั้งโรงเรียนของทหาร โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำท้องถิ่นและปัญญาชนในชุมชน กลุ่มผู้สนใจทั่วไป แบบเข้มข้นและเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความเข้มแข็งของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับ ติดตาม ควบคุมบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.จะนะ พื้นที่ ต.ทุ่งหวัง และ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ก่อนจะดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE