TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
มหัศจรรย์คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ PDF Print E-mail
( 4 Votes )
Written by Administrator   
Thursday, 16 November 2006 00:00
There are no translations available.

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม (http://www.vcharkarn.com) ในความอุปถัมภ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์ใสๆ ในธรรมชาติ” เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ ซึ่งแฝงอยู่ในธรรมชาติอันสวยงาม และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.และเอื้อเฟื้อสถานที่โดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9โดยเยาวชนระดับมัธยมต้น รวม 26 คน พร้อมผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้กิจกรรม4 ฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์กับสวน คณิตกับใบไม้ คณิตกับต้นไม้ และคณิตกับดอกไม้

แต่ละฐานมีความน่าสนใจแตกต่างกัน อาทิ ฐานคณิตศาสตร์กับต้นไม้ ที่เยาวชนได้ร่วมกันคำนวณหาความสูงของต้นไม้ด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมทั้งการนำวิธีการและข้อมูล ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเราสามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์ คำนวณหาความสูงของต้นไม้ เมื่อทราบความสูงแล้วก็นำมาคำนวณหาอายุของต้นไม้ต้นนั้นได้

หรือ ฐานคณิตกับดอกไม้ ถ้าหากสังเกตดอกไม้รอบๆ ตัวเราจะพบว่าดอกไม้ส่วนใหญ่มีจำนวนกลีบดอกเป็น 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 และ 34 กลีบ นี่คือตัวอย่างที่สังเกตได้ง่ายที่สุด ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติกับคณิตศาสตร์ เพราะตัวเลขเหล่านี้ เมื่อนำมาเขียนเรียงกันก็จะได้เป็นลําดับฟิโบนักชีนั่นเอง

กิจกรรมนี้เยาวชนได้ลงมือหาลําดับฟิโบนักชีในธรรมชาติ อาทิ ฟิโบนักชีในกระหล่ำเจดีย์ดอกทานตะวัน ลูกสน ฯลฯ เนื่องจากผัก ผลไม้ ดอกไม้ แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะในตัวซึ่งลักษณะเฉพาะเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะลําดับฟิโบนักชีนับว่าได้เห็นตัวอย่างความมหัศจรรย์ของลำดับฟิโบนักชีในธรรมชาติที่น่าทึ่งมาก

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต่างพกความสงสัยกันมามากมายว่า คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้อย่างไร แต่เมื่อได้ลงมือค้นหาคำตอบด้วยตนเองแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้อย่างประทับใจ “น้องอาย” กนกวรรณ ทองเพชร จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี บอกว่า สิ่งที่ชอบมากในกิจกรรมนี้ก็คือ การนำสิ่งที่เราเห็นรอบๆ ตัวมาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืช และบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราด้วย เช่นเดียวกับ “น้องพราว” เพชรรัตน์ พิทักษ์รักษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา กทม. บอกว่า ดีใจยกกำลัง2 ที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น เห็นไหมว่าคณิตศาสตร์ นั่นอยู่รอบตัวเราทุกขณะ และไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้

 

Add comment


Security code
Refresh

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE