TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ฟื้นฟูดิน-รักษาสภาพแวดล้อม PDF Print E-mail
( 1 Vote )
Written by Administrator   
Friday, 17 November 2006 00:00
There are no translations available.

?หญ้าแฝก? พืชมหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ ทั้งเป็นพืชที่มีความทนทานต่อโรค มีระบบรากที่ยาวสามารถช่วยยึดดินและอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบริเวณรากหญ้าแฝกยังเป็นที่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดในดิน จึงส่งผลให้หญ้าแฝกเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูบำรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากสามารถปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของน้ำป่าที่ไหลบ่า รักษาความชื้นในดิน เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน หรือช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประเทศไทยกำลังประสบภาวะวิกฤติเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ทั้งดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดิน ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน ถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องหญ้าแฝก ทั้งพัฒนาและขยายพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งยังทำการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์หญ้าแฝก ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะปลูกเพื่อขวางความลาดเท เป็นวิธีการป้องกันดินถล่มได้อย่างดี รวมไปถึงการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกในดินที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินลูกรัง ดินตื้น ดินพรุ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้สามารถใช้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังมีผลงานวิจัยด้านหญ้าแฝก และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าแฝกอีกมากมาย ซึ่งล่าสุดผลงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินสามารถคว้ารางวัลดีเด่นมาถึง 3 รางวัล จากเวทีประกวดรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards โดยเจ้าของผลงานที่ล้วนแต่เป็นบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เพิ่งไปรับมอบใบประกาศเกียรติคุณถึงที่การจัดประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 4 (ICV-4) ณ เมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา

ด้าน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ ทำการศึกษาวิจัยการใช้หญ้าแฝก เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้รูปแบบการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกมากมาย ดังนั้น ในช่วงสภาวะที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยอย่างหนัก ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟู กรมพัฒนาที่ดินจึงเห็นควรว่า น่าจะนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสภาพที่ดินได้ โดยการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ที่ประสบภัย

สำหรับการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีและค่อนข้างรวดเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ที่เป็นดินร่วนเหนียว ดินทรายถึงดินลูกรัง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟู มีรูปแบบและวิธีการดังนี้ คือ ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชัน จำนวนแถวหญ้าแฝกที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับความลาดชัน โดยคิดจากพื้นที่ 1 ไร่ (กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร) เช่น ความลาดชันอยู่ในระดับ 31-35% ควรปลูกหญ้าแฝก จำนวน 6 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร หรือความลาดชันอยู่ในระดับ 21-30% จะต้องปลูกหญ้าแฝก 5 แถว ระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 10 เมตร เป็นต้น ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางทางลาดเทของพื้นที่ เพื่อกันตะกอนดินและปุ๋ยไว้ในพื้นที่ที่ไม่ชะล้างไปกับน้ำ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ แต่ถ้าเป็นนาข้าวควรปลูกหญ้าแฝกบนคันนาเพื่อป้องกันขอบแปลงพังทลาย ส่วนพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำแช่ขังหลังฝนตก สามารถใช้หญ้าแฝกดูดซับน้ำ โดยปลูกเป็นแถวคู่วงกลมล้อมต้นไม้ห่างจากทรงพุ่ม 30เซนติเมตร หรือปลูกหญ้าแฝกเต็มพื้นที่ โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 50X50 เซนติเมตร สำหรับการปลูกหญ้าแฝกบนถนน ควรปลูกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน โดยเฉพาะถนนลาดยางจะปลูกในส่วนไหล่ทางที่เป็นลูกรัง และที่สำคัญจะต้องไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจำนวนแถวจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ และความยาวของความลาดชันถนน ซึ่งปกติจะใช้ระยะ 1.5 เมตร จากขอบถนน

ถ้าเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดสนใจที่จะนำหญ้าแฝกไปปลูก สามารถสอบถามข้อมูล และขอรับกล้าหญ้าแฝกได้ที่ กรมพัฒนาที่ดิน หรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ทั้ง 12 เขต หรือ สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด รวมทั้งสอบถามได้ที่ หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินที่มีเครือ ข่ายอยู่ทั่วประเทศ แล้วท่านจะได้รู้จักกับหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ดียิ่งขึ้น

 

Add comment


Security code
Refresh

 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE