หน้าหลัก >> รูปกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> 2562 >> จำนวนผู้เข้าชม: 78 โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (big cleaning day)

2562 - โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (big cleaning day)
DSC_0418.JPG DSC_0437.JPG DSC_0480.JPG DSC_7246.JPG DSC_7280.JPG DSC_7282.JPG DSC_7286.JPG DSC_7328.JPG DSC_7329.JPG DSC_7375.JPG DSC_7380.JPG DSC_7382.JPG S__15155202.jpg S__15155203.jpg S__15155204.jpg S__15155205.jpg S__15155206.jpg S__15155207.jpg S__15155208.jpg S__15155209.jpg S__15155210.jpg S__15155211.jpg S__15155212.jpg