หน้าหลัก >> รูปกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> 2561 >> จำนวนผู้เข้าชม: 382 6.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

2561 - 6.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)
594049.jpg 594050.jpg 594053.jpg 594054.jpg 594055.jpg 594057.jpg 594058.jpg 594059.jpg 594060.jpg 594094.jpg 594168.jpg 600477.jpg 600482.jpg 600486.jpg 600489.jpg 600491.jpg 600496.jpg 600521.jpg 600524.jpg 600529.jpg 600550.jpg