หน้าหลัก >> ส่วนผู้ดูแล >> จัดการผู้ใช้งาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 295 ข้อมูลระบบของผู้ใช้

จัดการผู้ใช้งาน - ข้อมูลระบบของผู้ใช้

division_id=
sub_division_id=
uesrname=
userid=
email=
idcard_no=
user_tsm=
province_id=
user_tsj=
user_la21=
user_ngo=
la21_local=
la21_tsj=
la21_user=
user_ecoschool=
user_municipal=
role_id=
password root=47C1824AE23D5884953B817C153644F02E710AC5
-- permission --


result=


result2=